درباره ما

گروه آتیه آفرینان ایرانیان بزرگترین گروه اعزام دانشجو به خارج از کشور بهترین شرایط تحصیل در ایتالیا همراه با بورسیه تحصیلی را برای متقاضیان بوجود می آورد

Universidad de Extremadura

Universidad de Extremadura

دانشگاه دولتی اکسترمادورا در سال 1973به فرمان آموزش و پرورش کشور اسپانیا تاسیس شد. هم اکنون این دانشگاه در مقطع کارشناسی 64 و در مقطع ارشد 32 رشته ارائه میکند. این دانشگاه در چهار دانشکده  در مناطق مختلف دروس زیر را ارائه میکند :

:Badajoz Campus

(Faculty of Science (Mathematics, Chemistry, Physics, Chemical Engineering, Biology, Environmental Sciences, Biotechnology, Enology
(School of Industrial Engineerings (Industrial Engineering, Materials Engineering, Electronic Engineering, Biomedical Engineering, Renewable Energies, Mechanical Engineering, Electrical Engineering
Faculty of Economics Sciences
Faculty of Education
Faculty of Medicine

 

:Cáceres Campus

Faculty of Laws
Faculty of Veterinary
Faculty of Sport Science
Faculty of Teacher Training
Faculty of Nursing and Occupational Therapy
Polytechnic School
Faculty of Philosophy and Letters
Faculty of Business and Tourism

 

:Mérida Campus

Mérida Campus offers five different bachelor's degrees: Industrial Design Engineering, Telecommunication Engineering, Information Technologies, Geomatics and Topography, and Nursing

 

: Plasencia Campus

Plasencia Campus offers the Degree in Forestry Engineering, Podiatry and Administration and Business Management

 

برای دریافت مشاوره رایگان میتوانید با گروه مشاورین آتیه آفرینان تماس حاصل فرمایید. شماره تماس : 22226777 - 021