دانشگاههای مورد تایید ایتالیا وزارت علوم

لیست دانشگاههای مورد تایید ایتالیا

گروه الف (ممتاز)

University of Milan

University of Bologna

Universita Degli Studi di Trento

Universita Degli Studi di Milano- Bicocca

Politecnico di Milano

گروه ب (خوب)

Politecnico di Torino
Polytechnic Institute of Milan
Sapienza University of Rome
Scuola Normale Superiore - Pisa
Universita Cattolica del SacroCuore
Università degli Studi di Pavia
Universita degli Studi di Siena (UNISI)
Universita degli Studi di Trieste (UNITS)
University degli Studi di Genova
University of Florence
University of Naples Federico II
University of Padua
University of Palermo
University of Pisa
University of Roma - Tor Vergata
University of Turin

گروه ج (متوسط)

1. Universita degli studi di BARI

2. Universita degli studi di CAGLIARI

3. Universita degli studi di CATANIA

4. Universita degli studi di FERRARA

5. Universita degli studi di FIRENZE

6. Universita degli studi di PARMA

7. Universita degli studi di PERUGIA

8. Universita degli studi di Brescia (University of Brescia)

گروه د (ضعیف)

1. Academie di VelleArti

2. Accademia di Belle Arti di Brera

3. Accademia di Belle Arti di Firenze

4. Conservarori di MusicaG.B.Martini

5. Conservatorio Di Musica "S.Cecilia" Roma

6. Conservatorio di Torino Guiseppe Verdi

7. LiberaUniversitả di Lingue e ComunicazioneIULM, Milano

8. LiberaUniversitả Maria SS Assuntả

9. Libera Universitả degli studi 'San Pio V', Roma

10. Libera Universitả Internazionale degli Studi 'Guido Carli' (LUISS 'Guido Carli)

11. Libera Universitả Mediterranea 'Jean Monnet'

12. Nuova Accademia di Belle Arti di Milano

13. Scula Internazionale Superiore di StudiAvanzi di Trieste

14. Seconda Universitả degli di Naopoli

15. SecondaUniversitả degli studi 'Gabriele d'Annunzio' di Chieti- Pescara

16. Universitả 'Campus Bio- Medico' di Roma

17. Universitả Carlo Cattaneo

18. Universitả IUAV di Venezia (IUAV University of Venice)

19. Universitả per Stranieri di Perugia (University for Foreigners, Perugia)

20. Universitả per Stranieri di Siena (University for Foreigners, Siena)

21. Universitả Vita- Salute San Raffaele

22. Universitả degli di Cassino

23. Universitả degli Stadi 'Magna Graeciả di Catanzaro

24. Universitả degli Stadi di Milano- Bicocca

25. Universitả degli Stadidel Piemonte Orientale 'Amedeo Avogadro'

26. Universitả degli Studi dell' Aquila (University of Aquila)

27. Universita degli studi dell' Insubria

28. Universitả degli studi di Foggia

29. Universitả degli studi di Roma "ForoItalico (previously: IstitutoUniversitario di Scienze Motorie)

30. Universitả degli Studi di Teramo (University of Teramo)

31. Universitả degli studi del Molise

32. Universitả degli studi della Basilicata

33. Universitả degli studi del Sannio-Benevento

34. Universitả degli studi Mediterranea di Reggio Calabria

35. Universitả degli studi Suor Orsola Benincasa (previously: IstitutoUniversitario Suor Orsola Benincasa)

36. Universitả della Val d' Aosta

37. Universitả del Salento (Universitả degli studi di Lecce)

38. Universitả politecnicadelle Marche

 

گروه الف (ممتاز)

University of Milan

 University of Bologna

 Universita Degli Studi di Trento

 Universita Degli Studi di Milano- Bicocca

 Politecnico di Milano

 

گروه ب (خوب)

 1. Politecnico di Torino
 2. Polytechnic Institute of Milan                    
 3. Sapienza University of Rome
 4. Scuola Normale Superiore - Pisa                   
 5. Universita Cattolica del SacroCuore
 6. Università degli Studi di Pavia
 7. Universita degli Studi di Siena (UNISI)
 8. Universita degli Studi di Trieste (UNITS)
 9. University degli Studi di Genova
 10. University of Florence                     
 11. University of Naples Federico II                       
 12. University of Padua                   
 13. University of Palermo     
 14. University of Pisa               
 15. University of Roma - Tor Vergata
 16. University of Turin             

گروه ج (متوسط)

1. Universita degli studi di BARI                                 

2. Universita degli studi di CAGLIARI                       

3. Universita degli studi di CATANIA             

4. Universita degli studi di FERRARA                      

5. Universita degli studi di FIRENZE             

6. Universita degli studi di PARMA    

7. Universita degli studi di PERUGIA

8. Universita degli studi di Brescia (University of Brescia)

 

 

 

 

گروه د (ضعیف)

1. Academie di VelleArti

2. Accademia di Belle Arti di Brera

3. Accademia di Belle Arti di Firenze

4. Conservarori di MusicaG.B.Martini

5. Conservatorio Di Musica "S.Cecilia" Roma

6. Conservatorio di Torino Guiseppe Verdi

7. LiberaUniversitả di Lingue e ComunicazioneIULM, Milano

8. LiberaUniversitả Maria SS Assuntả

9. Libera Universitả degli studi 'San Pio V', Roma

10. Libera Universitả Internazionale degli Studi ‘Guido Carli’ (LUISS ‘Guido Carli)

11. Libera Universitả Mediterranea ‘Jean Monnet’

12. Nuova Accademia di Belle Arti di Milano

13. Scula Internazionale Superiore di StudiAvanzi di Trieste

14. Seconda Universitả degli di Naopoli

15. SecondaUniversitả degli studi 'Gabriele d'Annunzio' di Chieti- Pescara

16. Universitả 'Campus Bio- Medico' di Roma

17. Universitả Carlo Cattaneo

18. Universitả IUAV di Venezia (IUAV University of Venice)

19. Universitả per Stranieri di Perugia (University for Foreigners, Perugia)

20. Universitả per Stranieri di Siena (University for Foreigners, Siena)

21. Universitả Vita- Salute San Raffaele

22. Universitả degli di Cassino

23. Universitả degli Stadi ‘Magna Graeciả di Catanzaro

24. Universitả degli Stadi di Milano- Bicocca

25. Universitả degli Stadidel Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’

26. Universitả degli Studi dell’ Aquila (University of Aquila)

27. Universita degli studi dell’ Insubria

28. Universitả degli studi di Foggia

29. Universitả degli studi di Roma "ForoItalico (previously: IstitutoUniversitario di Scienze   Motorie)

30. Universitả degli Studi di Teramo (University of Teramo)

31. Universitả degli studi del Molise

32. Universitả degli studi della Basilicata

33. Universitả degli studi del Sannio-Benevento

34. Universitả degli studi Mediterranea di Reggio Calabria

35. Universitả degli studi Suor Orsola Benincasa (previously: IstitutoUniversitario Suor Orsola Benincasa)

36. Universitả della Val d’ Aosta

37. Universitả del Salento (Universitả degli studi di Lecce)

38. Universitả politecnicadelle Marche

 

معرفی آتیه آفرینان ایرانیان

گروه آتیه آفرینان ایرانیان با بیش از 14 سال تجربه دارای هفت مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دارای مجوز رسمی از وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی میباشد این موسسه دارای دفاتر همکاردر کانادا، اتریش، مجارستان، جمهوری چک، سوئیس، سوئد، اسلواکی، ایتالیا، اسپانیا، آمریکا، استرالیا، قبرس، آلمان، دانمارک و نروژ میباشد و دارای نمایندگی بیش از یکصد دانشگاه و دفاتر کاریابی در خارج از کشور هست

ثبت نام و ارزیابی رایگان

آدرس مابلوار میرداماد مابین خیابان حصاری و شنگرف ساختمان 138 طبقه 5 واحد 27
شماره تماس:22226777-10خط
فکس:22275151